Gennem mere end 35 år, har jeg oparbejdet en bred erfaring i arbejdet med børn, unge, par og
familier.


Sideløbende med en række ansættelser, har jeg de seneste 14 år haft privatpraksis, hvor jeg har
haft samtaler med par, familier og enkeltpersoner.


Jeg har arbejdet med Familiebehandling i kommunalt regi. Med alkohol og stofbehandling i
fængsel og på institutioner. Med flygtningebørn og deres familier.
Senest har jeg arbejdet med børn og unge i BRUS. Et tilbud som henvender sig til børn og unge
0-25 år, som er opvokset i rusmiddelfamilier, med deraf følgende senfølger.

Ønsker du en uddybende beskrivelse, kan du evt. besøge min LinkedIn profil, Bente Mundbjerg Nykjær

Uddannelser:

Emotions-Fokuseret terapi med par (EFT/C), EFT instituttet (igangværende)


Certificeret PREP leder, (Prevention and Relationship Enhancement Program)
ved Center for Familieudvikling


2- årig Kognitiv Terapi uddannelse v/ Århus Universitetshospital
Systemisk pædagogik v/ Bodil Burian (særlig fokus på børnesamtalen)
Marte Meo (1 års grundkursus)


3- årig Par – og familieterapeut uddannelse, IAGF (Institut for Analytisk Gruppe- og
Familieterapi), Kbh. IGA-kbh.dk


Kempler instituttet (1 års træning i familieterapi)

Socialpædagog

Relevante kurser:

Superviseret og trænet i:
Mentaliserings baseret terapi (Center for mentalisering)


MI (Motivational interviewing)

CFT (Medfølelses fokuseret Terapi)


ACT (Acceptance Commitment Therapy)

FIT (Feedback Informed Treatment)

Skribent I:

Parbrevkassen parvis.dk

Medlemskaber:

Psykoterapeutforeningen (MPF)