Hvornår Terapi?

Hvornår er det, du skal give dig selv muligheden for at tænke højt sammen med et andet menneske?

Psykoterapi kan f.eks hjælpe dig hvis:


Du lider under lav selvværdsfølelse og selvkritiske tanker
Du over en periode har følt dig trist og modløs
Du har en depression.
Du oplever uforståelig angst i hverdagen.
Du føler dig stresset og udbrændt.

Du har mange konflikter eller har tabt gnisten i dit parforhold.
Du har svært ved at sætte gode grænser for dig selv.
Du har en oplevelse af at være krænket seksuelt.

“Mennesket plages ikke af tingene i sig selv, men af sin måde at opfatte dem på”

(Fra Epiketos, Håndbog i Livets Kunst)

Du synes det er lige rigelig udfordrende at have teenagere i huset.
Du savner værktøjer til at håndtere konflikter, med dine børn, på en god måde.

Du har mistet et menneske der stod dig nær, ved dødsfald eller på anden måde.
Du har mistet job eller erhvervsevne.

Du er pårørende til en misbruger eller en psykisk syg person.
Du oplever mobning i skolen eller på arbejdspladsen
Du tumler med eksistentielle spørgsmål.


Hvorfor selv gå og knokle, og måske tabe livgnist og håb?
Ved at give dig selv muligheden for input af nye tanker, har du alle muligheder for at tackle situationer som ellers er kørt fast.
Kom alene eller sammen med din ægtefælle.