Metoder
Jeg har bred terapeutisk erfaring med såvel individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, og gruppesamtaler.

Jeg er trænet i forskellige terapeutiske retninger og vil derfor afhængig af situationen, have en psykodynamisk, en systemisk eller en kognitiv terapeutisk tilgang.

Forhåbentlig vil det for dig bare opleves som ganske almindelig sund fornuft.
Jeg ved at det er min styrke at kunne bevare overblikket i selv meget komplekse situationer, og at den jyske ligefremhed er med hele vejen.

I udgangspunktet vil nutiden være fokus, hvor vi arbejder med den konkrete situation du er i.
Nogle gange vil det være godt også at have fokus på hvad der skete i fortiden for bedre at kunne forstå hvorfor du og dine nærmeste reagerer som I gør.

At forstå, medfører en højere grad af accept, og giver et bedre grundlag for at turde at handle på nye måder. Vi vil hele tiden have fokus på hvordan du kan handle og tænke fremadrettet, og ofte vil jeg slutte en session af med at give en hjemmeopgave til næste gang.

Nogle gange vil ordene ikke komme, måske fordi der ikke er sprog på den følelse du har. Nogle gange vil det være en hjælp at jeg blot er der sammen med dig i det svære, andre gange kan det måske være en hjælp at tegne følelsen, eller lytte til et stykke musik

Sommetider løber tankerne alt for hurtigt, og måske i en meget negativ retning, som kommer til at påvirke vores tanker og handlinger på en ikke hensigtsmæssig måde. Opmærksomhedstræning er en træning i at være i nuet, med det der er. En metode til at få ro på sig selv, så det er muligt at få mere overskud og overblik i svære situationer, som eller ville være gået i hårdknude.

Det kan give klarhed at skrive et brev til en person som man følelsesmæssigt har det svært med. Brevet skal ikke nødvendigvis sendes til vedkommende, men blot læses højt for terapeuten eller din ægtefælle.

At fortælle sin livshistorie, kan give ny indsigt og forløsning, og blive startskuddet til en ny historie.

Jeg er åben omkring mit kristne livssyn, hvilket i denne sammenhæng betyder at jeg er åben over for at tale om tro og eksistens. Det er imidlertid vigtig for mig at understrege at det altid vil være på dit initiativ om du ønsker den dimension ind i samtalen.